gülçöhrə

gülçöhrə
<fars.> bax gülüzlü. Gülçöhrə sənəmlər oldular cəm; Hər bir sənəmin əlində bir şəm. F..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • gülçöhrə — f. bax: gülru(x) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ev — is. 1. Yaşayış binası, həmçinin müxtəlif müəssisə və idarələri yerləşdirmək üçün bina, tikili. Kərpic ev. Daş ev. Yaşayış evi. Altımərtəbəli ev. – On üç il bundan irəli evləri yazanda Danabaş kəndinin tüstü çıxanı düz altı yüz əlli ikiyə çatmışdı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • indi — z. 1. Hazırda, bu anda, hazırkı vaxtda, bu saat, əlan. İndi gəldi. İndi gedəcəyəm. Görəsən, indi o haradadır? – Dağlar, sənin ilə həmdəm olmadım; Əsirgərsən indi qarı da məndən. Qur.. Dedi xatun ki: – Söylə, ey fərzənd; Noldu kim, olduq indi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • könül — is. şair. 1. Qəlb, ürək (mənəvi mənada). Könlümün sevgili məhbubu mənim; Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. A. S.. <Ağarəsul> . . işi yubatmayıb həmin saat könlündəki məhəbbəti qıza söylədi. . . E. Sultanov. // məc. Obrazlı təşbehlərdə,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Мирзоев, Эльвин Хаджи оглы — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Мирзоев. Мирзоев Эльвин Хаджи оглы Elvin Hacı oğlu Mirzəyev …   Википедия

  • arşınmalçılıq — is. Arşınmalı satma işi, bəzzazlıq. <Gülçöhrə:> Amma, məncə, arşınmalçılıq pis iş deyil ki, o da tacir kimi bir şeydir. Ü. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • azışmaq — f. 1. Yolunu azmaq, düz yoldan kənara çıxmaq. <Şəhrəbanı xanım:> Gülçöhrə . . Allahı sevirsən, ağlına zor vermə, sən lap azışıbsan, get işinə. M. F. A.. 2. Təzələnmək (yara, xəstəlik) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birkərəlik — bax birdəfəlik. <Gülçöhrə:> Qoy atam bilsin, birkərəlik məni öldürsün ki, canım qurtarsın. Ü. H.. <Məsmə ərinə:> Kişi, bu fikirləri birkərəlik başından çıxar. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çit — is. Basma güllü və ya saya yüngül pambıq parça. Gülnaz ucuzqiymətli çitdən sadə paltar geyirdi. T. Ş. S.. <Gülçöhrə:> Bu cür çitin arşınını biz həmişə səkkiz qəpikdən alırıq. Ü. H.. // sif. Həmin parçadan tikilmiş. Çit köynək. – Bir il… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diqqət — is. <ər.> 1. Fikrin, yaxud görmə və eşitmə qüvvəsinin bir obyektə tərəf yönəlməsi və onun ətrafında cəmlənməsi. Diqqətə layiq olmaq. – Molla kitabı oxuyurdu və kəndlilər diqqət ilə qulaq asırdılar. C. M.. Diqqət etmək (eləmək) – bax diqqət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”